De dage som knækker dig, er de dage, som skaber dig

Kapitel1 er for unge der ikke føler sig set, hørt eller anerkendt og for fagpersoner der ønsker at blive klogere på forebyggelse af radikalisering, kriminalitet, omsorgssvigt og vejen mod et liv med sunde valg og fællesskaber.

Starten på Kapitel1

Kapitel1s fundament er bygget op omkring Ali Najeis rejse mod selvudvikling. At vokse op med hård kærlighed, kultursplittelse og mangel på anerkendelse skubbede Ali ud i det kriminelle miljø, hvor han fandt fællesskabsfølelsen. Et fællesskab der viste sig at være selvdestruktivt som medførte til adskillige domme og syv år bag tremmer. Under sin afsoning får Ali en uventet håndsrækning, som giver Ali en følelse af at føle sig set og hørt. Han bliver gennem denne håndsrækning inspireret til, at arbejde med de interne udfordringer som har begrænset ham gennem årene. Ali begynder at se tingene fra et andet perspektiv og han er fast besluttet på, at der skal ske en ændring i sit liv, dette bliver starten på hans selvudvikling.

I 2020 stifter Ali Kapitel1 - en håndsrækning til udsatte unge - gennem en konceptualisering af sin egen rejse. Missionen er at bringe unge væk fra destruktive miljøer gennem innovative metoder baseret på Alis personlige erfaringer og faglige kompetencer opnået gennem sin coachuddannelse hos Empowermind. Ali har tillært sig en række kompetencer herunder: anvendelse af konkrete redskaber som er med til at skabe læring og selvreflekterende tanker hos de unge, skabe effektive handlingsplaner ud fra den unges målsætninger, at stille de rette spørgsmål, der skaber forudsætning for forandring m.m.  

Vores ønsker for fremtiden
Vision

At skabe forudsætning for livsstilsændring for udsatte unge gennem et forløb med fysisk aktivitet og mental træning. Formålet hermed er at sikre de bedst mulige forudsætninger for livsudfoldelse med henblik på at skabe en selvstændig samfundsborger.

Vores vision
Det vi gerne vil opnå
Mission

At skabe en livsstilsændring for udsatte unge gennem et forløb med fysisk aktivitet og mental træning.

Vores mission

Værdier

Kapitel1 filmer og producere egne kortfilm, der visualisere den indre kamp mange unge sidder med. Formålet er at motivere og inspirere unge til at træffe sunde beslutninger i deres liv. Der anvendes sociale platforme, til at inspirere og motivere unge udsatte gennem egne rollemodeller.

Kapitel1 har et samarbejde med foredragsbureauet YOUANDX, hvor alle foredrag bookes igennem.

Ali Najei holder foredrag samt workshops om sin rejse mod selvudvikling, han bidrager med faglige kompetencer og giver en skarp indsigt i, hvad det betyder, at være selvreflekterende og hvilke konkrete redskaber han har gjort brug af. Der tilbydes foredrag til private arrangementer og offentlige institutioner, herunder kommuner, institutioner, opholdssteder, og Kriminalforsorgen.

Kapitel1 anvender kreative metoder med fokus på involvering af de unge, der bidrager til de unges selvudvikling. I et kontaktpersonsforløb bliver der gennem udviklingsprocessen lagt vægt på involvering af de unge. Dette sker ved, at vi fra første møde inkludere de unge i forløbets tilgang, ved at anvende metoder der involvere de unge. 

Vi skaber trygge rammer, hvor unge kan være en del af et fællesskab, som har til formål at løfte hinanden op. Etableringen af Kapitel1s træningslokale kan bidrage med at forene mentalt og fysisk træning, og giver dermed den unge udsatte mulighed for at føle sig inkluderet i et fællesskab de kan afspejle sig i.

Hos Kapitel1 lægger vi vægt på at skabe et fællesskab hvor der er plads til alle uanset, hvilken baggrund, alder og køn. ydermere får den unge udsatte mulighed for, at være en del af et større fællesskab ved at deltage i sociale arrangementer såsom: vinterbadning, gokart, sportsarrangementer m.m. 

I kontaktpersonsforløbet er der fokus på at udvide den unges sociale netværk. Dels for at skabe nye, sunde relationer og dels for at træne sociale færdigheder, som er relevante for blandt andet varetagelse af et job og være studieaktiv.

Kapitel1 har et bredt netværk og har gennem dette netværk etableret et samarbejde med virksomheder såsom Nordisk Film, Ballerup Gokart Center m.m. hvor man her har mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Gennem Kapitel1s samarbejdspartnere er der ydermere mulighed for, at blive betragtet til et evt. fritidsjob til de unge udsatte der ønsker dette, såfremt de unge opfylder jobkravene. Der tilbydes i forbindelse med forløbet desuden uddannelsesvejledning samt råd og vejledning inden for iværksætteri, hvor man i den forbindelse kan sparre med erfarne iværksættere.

Gennem vores mentorforløb tilbyder vi redskaber, der styrker de unges mentale og fysiske sundhed. Kapitel1 arbejder med flere elementer af sundhed, herunder personlig hygiejne, pleje og kostvaner.
De unge vil under forløbet modtage vejledning til håndteringen af ovenstående fra kontaktpersonen. Gennem visualiseringsøvelser vil der blive arbejdet med håndtering af personlige udbedringer såsom angst, stress m.m. 

Vi tilbyder faciliteter, der fremmer den unges fysiske aktivitet. Den fysiske træning er ikke bundet til en bestemt lokation. Det kan være en gåtur ude i naturen, træning i et klassisk fitnesscenter eller i Kapitel1 egne træningslokale.

Den fysiske aktivitet indebærer holdtræning, personlig træning i form af boksning, fodbold, styrketræning, eksplosiv cardio m.m. alt efter den unges interesser og motivation. Derudover tilbydes der andre fysiske aktiviteter såsom workshops, events, sociale arrangementer m.m. Alle fysiske aktiviteter har til formål at skabe nye relationer og øget netværk

Kapitel1

Bliv set, hørt og anerkendt for den du er og ikke for den andre gerne vil have du skal være.

Følg os
Hovedkontor
  • K1 ApS
  • Energivej 30, 1. sal
  • 2750 Ballerup
  • Tlf. 51 81 52 40
  • info@kapitel1.dk
  • CVR. 41856548

Træningslokale

Web page was designed with Mobirise