Her er din genvej til udvej

Kapitel1s kontaktpersonsforløb, en genvej til udvej, er en konsekvent og kærlig håndsrækning til unge. Formålet er at opkvalificere unge til et trygt liv som voksen samt livsmestring generelt. kontaktpersonsforløb vil være erfaringsbaseret samt uddannelsesrettet. Kontaktpersonerne udvælges på baggrund af den unge, for at unge nemmere kan spejle sig i pågældende kontaktperson.

De fem faser

Kontaktpersonsforløbet består af fem faser og har til formål, at opkvalificere den unge til et trygt liv samt livsmestring generelt. Gennem forandringsledelse og mobilisering af egne ressourcer vil den unge udstyres med redskaber til selvledelse, og et liv med selvtillid og kompetencer. Den grundlæggende metode der går igen i alle faser, er involvering af den unge. Dermed sikres, at den unge føler ejerskab over egen udvikling.


Et typisk forløb løber over 3-12 måneder.

Kapitel1 - de fem faser
1

Relationsarbejde

I denne fase etableres der personlig relation gennem nærværende kontakt, åbenhed og ærlighed. Her italesættes den unges personlige drivkraft, drømme, frygt og ønsker for fremtiden. Det er altafgørende for den unges udvikling, at der bliver skabt en tillidsfuldt relation mellem kontaktpersonen og den unge for at, kontaktpersonen kan have en effektiv indflydelse hos den unge. Det er derfor vigtigt, at kontaktpersonen i denne fase viser interesse, og skaber trygge rammer for den unge. En god relation til den unge øger den unges evne til at lære nye ting, indgå i sociale fællesskaber og troen på sig selv, herunder styrkelse af selvværd og selvtillid. Ydermere kan der i denne fase forventningsafstemmes i forhold til hinanden og til forløbet. 
2

Retningen sættes

Der er i denne fase fokus på, at den unge får sat et overordnet mål for forløbet. Der lægges vægt på involvering af den unge, da dette vil bidrage til vedkommendes selvudvikling. Vi arbejder i denne fase med et SWOT skema, et værktøj de kan hjælpe den unge med at få selvindsigt. Ved at anvende et SWOT skema kan vi udarbejde en målrettet handlingsplan, med involvering af den unge, baseret på vedkommendes ønsker og drømme for fremtiden. Ydermere kan der I denne fase fastlægges forløbets varighed, antal, møder, løbende evalueringer m.m. 
3

Forberedelsesfasen

Ud fra SWOT skemaet skal den unge, med vejledning og støtte fra kontaktpersonen nedskrive en liste med delmål. Derefter skal der udformes en handleplan som den unge kan følge gennem hele forløbet, hen mod det overordnet mål. Denne handlingsplan skal skabe struktur og sikre, at den unge opnår sine delmål. 
Det er i denne fase vigtigt, at kontaktpersonen støtter den unge og skaber de nødvendige ressourcer for, at delmålene bliver overholdt og dermed sikre den unges udvikling.

4

Udvikling

I denne fase er der fokus på eksekvering af den personlige handleplan den unge har udarbejdet i fase 3. Kontaktpersonen har i den forbindelse til opgave at introducere den unge for sunde fællesskaber, nye relationer m.m. 
Kapitel1 har herunder en række samarbejdspartnere, som kan inkluderes efter behov. Ydermere suppleres udviklingsfasen med støtte til både uddannelse og jobansøgning. Denne del af forløbet udarbejdes løbende efter fælles aftale. 
5

Modning

I denne fase er udgangspunktet, at den unge er ved at opnå en dybere forståelse af sig selv og sin omverden og har opnået kendskab til specifikke redskaber, der kan bidrage til, at den unge udsluses til det civile samfund, hvor han/hun er selvstændig uden behov for det kommunale system. 
Mobirise

Nysgerrig?

Har du spørgsmål til vores kontaktpersonsforløb og vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe, så skriv til os.

Kapitel1

Bliv set, hørt og anerkendt for den du er og ikke for den andre gerne vil have du skal være.

Følg os
Hovedkontor
  • K1 ApS
  • Energivej 30, 1. sal
  • 2750 Ballerup
  • Tlf. 51 81 52 40
  • info@kapitel1.dk
  • CVR. 41856548

Træningslokale

This web page was made with Mobirise site templates